Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858407777
2 रञ्जन प्रसाद तिमिल्सैना रञ्जन प्रसाद तिमिल्सैना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858488070
timilsaina03@gmail.com
3 krishna prasad sapkota krishna prasad sapkota नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9865667980
krishnasspkota301@gmail.com
4 पदम बहादुर कार्की पदम बहादुर कार्की नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9848089756
sktpadamkarki@gmail.com
5 तारा वडू (९८४३१५२१२८) तारा वडू (९८४३१५२१२८) लेखापाल 9843152128
tarabadu152@gmail.com
6 ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३) ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३) कम्प्यूटर अपरेटर 9848510773
kclalitkumar35@mail.com
7 महानन्द जाेशी महानन्द जाेशी खरिदार नागरिकता शाखा 9848724054
shreekhand38@gmail.com
8 जगत बहादुर कुमाल जगत बहादुर कुमाल खरिदार नागरिकता शाखा 9848653045
9 रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३) रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३) हलुका सवारी चालक 9868437173
10 ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२) ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२) कार्यालय सहयोगी 9848435342
dhunganatank@yahoo.com
11 पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३) पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३) कार्यालय सहयोगी 9848475103
12 तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७) तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७) कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848621577
13 भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०) भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०) कार्यालय सहयोगी 9848550040
14 महेश खड्का (९८६५५३१२८६) महेश खड्का (९८६५५३१२८६) कार्यालय सहयोगी 9865619783
maheshkhadka2075@gmail.com
15 शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६) शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६) कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848677776
16 daoachham daoachham
daoachham@moha.gov.np