Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 रुद्र बहादुर मल्ल रुद्र बहादुर मल्ल प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858407777
rudramalla50@mail.com
2 रञ्जन प्रसाद तिमिल्सैना रञ्जन प्रसाद तिमिल्सैना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858488070
timilsina03@gmail.com
3 महानन्द जाेशी महानन्द जाेशी नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9848724054
shreekhand38@gmail.com
4 ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३) ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३) कम्प्यूटर अपरेटर 9848510773
kclalitkumar35@mail.com
5 जगत बहादुर कुमाल जगत बहादुर कुमाल खरिदार नागरिकता शाखा 9848653045
6 रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३) रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३) हलुका सवारी चालक 9868437173
7 ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२) ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२) कार्यालय सहयोगी 9848435342
dhunganatank@yahoo.com
8 पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३) पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३) कार्यालय सहयोगी 9848475103
9 तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७) तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७) कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848621577
10 भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०) भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०) कार्यालय सहयोगी 9848550040
11 महेश खड्का (९८६५५३१२८६) महेश खड्का (९८६५५३१२८६) कार्यालय सहयोगी 9865619783
maheshkhadka2075@gmail.com
12 शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६) शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६) कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848677776
13 daoachham daoachham
daoachham@moha.gov.np
14 भरत राज जोशी भरत राज जोशी कम्पुटर शाखा 9848595004
bharatjoshi2040@gmail.com