Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)

  • ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)

ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)


ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल dhunganatank@yahoo.com
सम्पर्क 9848435342
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका 5, आछाम
बहाल मिति २०६९ श्रावण १