Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)

  • पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)

पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)


पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848475103
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५