Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)

  • भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)

भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)


भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848550040
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५