Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)

  • ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)

ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)


ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)
कम्प्यूटर अपरेटर

पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल kclalitkumar35@mail.com
सम्पर्क 9848510773
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका 4, आछाम
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १