Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

महेश खड्का (९८६५५३१२८६)

  • महेश खड्का (९८६५५३१२८६)

महेश खड्का (९८६५५३१२८६)


महेश खड्का (९८६५५३१२८६)
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल maheshkhadka2075@gmail.com
सम्पर्क 9865619783
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका 4, आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५