Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारहरुलाई राहत उपलब्ध गराईने फाराम ।