Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

  • नक्साः अछाम जिल्ला

  • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

  • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

  • नेपालको (जिल्ला) नक्सा

  • नेपालको (प्रदेश) नक्सा


  • नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा सहितको लोगो ।

सबै समाचार
गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय
गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नन्द किशोर यादव
नन्द किशोर यादव

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858488070