Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको सूचना ।