Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)


सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)


सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)
खरिदार

शाखा राहदानी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल soniya.bhandari@nepal.gov.np
सम्पर्क 9868428529
ठेगाना पाटन 8, वैतडी
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३