Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

रुद्र बहादुर मल्ल

  • रुद्र बहादुर मल्ल

रुद्र बहादुर मल्ल


रुद्र बहादुर मल्ल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल rudramalla50@mail.com
सम्पर्क 9858407777
ठेगाना स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन १९