Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

पुण्य बिक्रम पौडेल

  • पुण्य बिक्रम पौडेल

पुण्य बिक्रम पौडेल


पुण्य बिक्रम पौडेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
सम्पर्क 9858407777
बहाल मिति २०७६ चैत्र १०