Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

पदम बहादुर कार्की


पदम बहादुर कार्की


पदम बहादुर कार्की
नायब सुब्बा (पि.ए.)

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा (पि.ए.)
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sktpadamkarki@gmail.com
सम्पर्क 9848089756
ठेगाना बराहताल 10, सुर्खेत
बहाल मिति २०७६ श्रावण १३