Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)

  • जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)

जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)


जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)
खरिदार

पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल janaki.dhat@nepal.gov.np
सम्पर्क 9864606080
ठेगाना महाकाली नगरपालिका 8, दार्चुला
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १२