Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय

  • गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय

गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय


गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858407777
ठेगाना जयपृथ्वी न.पा. बझाङ 4, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७७ भाद्र १