Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)

 • भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)

भोजराज श्रेष्ठ             (९८५८४०७७७७)


भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल bhojrajshrestha@yahoo.com
सम्पर्क 9858407777
ठेगाना bhojpur 4, भोजपुर
बहाल मिति २०७६ बैशाख २७