Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारहरुलाई राहत उपलब्ध गराईने सम्बन्धी सूचना ।