Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

स्थानीय तहमा सम्पत्ति, दायित्व हस्तान्त्रण समितिको बैठक ।