Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहत संकलन बैंक खाता नं.

12 महिना अगाडी

2075-12-24


मिति २०७५ चैत्र १७ गते साँझ बारा र पर्सा जिल्लामा अकस्मात आएको हावाहुरी र असिना पानीबाट भएको क्षतीको राहत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन चाहनु हुने व्यक्ति, संघसंस्थाहरुलाई सहजताको लागि विपद् व्यवस्थापन सहायता कोषको बैंक खाता नं. तपशिल अनुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल

विपद् व्यवस्थापन सहायता कोष

रा.बा. बै‍ंक कलैया

खाता नं. १२६००१३०१३०१