Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय दिपायलको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।