Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कम्प्यूटर अपरेटर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना