Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सम्बन्धी सूचना !

2 महिना अगाडी

2075-12-17


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामको आयोजना एवम् तुर्माखाँद गाउँपालिकाको संयोजनमा यहि २०७५ साल चैत्र १७ देखि ऐ. २० गतेसम्म तुर्माखाँद गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम