Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

2075-08-03

2075-08-03


3(1).jpg तस्बिर : एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर बस्ती

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामको आयोजनामा मिति २०७५।०७।३० देखि २०७५।०८।०२ गतेसम्म अछाम जिल्ला मंगलसेन न.पा. वडा नं. १३ स्थित दुर्गम क्षेत्रको रुपमा रहेको बस्तीमा तपशिल अनुसारको सेवा प्रदान गरी एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन गरियो । 

तपशिल

१.  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणः

    महिलाः - १०१ पुरुषः- ४६   जम्माः- १४७  

२.  फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलनः

    महिलाः- ११६  पुरुषः- ७०   जम्माः- १८६

३.  कृषि सेवा केन्द्र मार्फत कृषकलाई मल वीउ वितरणः २२६ घर परिवार

४.  पशु सेवा केन्द्र मार्फत पशु स्वास्थ्य उपचार र परामर्शः २१० घर परिवार

५.  जिल्ला आयुर्वेदबाट स्वास्थ्य जाँच र औषधी वितरणः २१२ जना

६.  अछाम जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य जाँच र औषधी वितरणः ८० जना