Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

CCTV/Camera जडान अनुमति लिने सम्बन्धी सूचना !

2075-10-17

2075-10-17


CCTV/Camera जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ बमोजिम सार्वजनिक, निजि तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि CCTV/Camera जडान गर्न पूर्व स्थानिय प्रशासनको स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै हालसम्म CCTV/Camera जडान गरेका र गर्ने निकायहरुले अनिवार्य रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामबाट अनुमति लिइ CCTV/Camera जडान गर्नु हुन अनुरोध छ ।