Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

अवैध हातहतियार तथा खरखजाना बुझाउने सम्बन्धी सूचना