Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)


तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)


तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)
कार्यालय सहयोगी

शाखा नागरिकता शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848621577
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका 4, आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५