Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)

  • तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)

तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)


तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848621577
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका 4, आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५