Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)


सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)


सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)
खरिदार

शाखा राहदानी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल soniya.bhandari@nepal.gov.np
सम्पर्क 9868428529
ठेगाना पाटन 8, वैतडी
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३