Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)

  • शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)

शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)


शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848677776
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका 5, आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५