Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

रमेशबहादुर सिंह

  • रमेशबहादुर सिंह

रमेशबहादुर सिंह


रमेशबहादुर सिंह
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9868437173
ठेगाना बित्थडचीर गाउँपालिका बझाङ 1, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ माघ १५