Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)

  • रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)

रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)


रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9868437173
ठेगाना बित्थडचीर गाउँपालिका बझाङ 1, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७५ माघ १५