Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

पदमराज भण्डारी

  • पदमराज भण्डारी

पदमराज भण्डारी


पदमराज भण्डारी
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848475103
ठेगाना म‌ंगलसेन नगरपालिका आछाम
बहाल मिति २०७५ माघ १५