Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

पवना खनाल (९८४३२०८६२१)

  • पवना खनाल (९८४३२०८६२१)

पवना खनाल (९८४३२०८६२१)


पवना खनाल (९८४३२०८६२१)
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल pabana.khanal@nepal.gov.np
सम्पर्क 9843208621
ठेगाना सैनामैना नगरपालिका 8, रुपन्देही
बहाल मिति २०७४ माघ २५