Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कृष्णप्रसाद भट्ट

  • कृष्णप्रसाद भट्ट

कृष्णप्रसाद भट्ट


कृष्णप्रसाद भट्ट
लेखापाल

पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल krishnabhatta@gmail.com
सम्पर्क 9868571775
ठेगाना Ajayameru 3, डडेलधुरा
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १२