Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कृष्णप्रसाद आचार्य (९८५८४०७७७७)

  • कृष्णप्रसाद आचार्य (९८५८४०७७७७)

कृष्णप्रसाद आचार्य (९८५८४०७७७७)


कृष्णप्रसाद आचार्य (९८५८४०७७७७)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल kpacharyaji@gmail.com
सम्पर्क 9858407777
ठेगाना बडलम्जीदुल्लु गाँउपालिका 8, दैलेख
बहाल मिति २०७५ बैशाख १९