Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

कृष्णाकुमार कुशवाहा (९८१९२७३०८५)

  • कृष्णाकुमार कुशवाहा (९८१९२७३०८५)

कृष्णाकुमार कुशवाहा (९८१९२७३०८५)


कृष्णाकुमार कुशवाहा (९८१९२७३०८५)
खरिदार

पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल krishna.kushwaha@nepal.gov.np
सम्पर्क 9819273085
ठेगाना Bishrampur Ga. Pa. 5, वारा
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १२