Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

  • नक्साः अछाम जिल्ला

  • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

  • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

  • नेपालको (जिल्ला) नक्सा

  • नेपालको (प्रदेश) नक्सा


सबै समाचार
सबै सूचना
भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)
भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)
शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै समाचार
सबै सूचना