Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
 • नक्साः अछाम जिल्ला

 • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

 • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

 • नेपालको (जिल्ला) नक्सा

 • नेपालको (प्रदेश) नक्सा


 • नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा सहितको लोगो ।

सबै समाचार
सबै सूचना
भोजराज श्रेष्ठ             (९८५८४०७७७७)
भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)
शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

तारा वडू (९८४३१५२१२८)
तारा वडू (९८४३१५२१२८)

लेखापाल

ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)
ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)

कम्प्यूटर अपरेटर

जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)
जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)

खरिदार

सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)
सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)

खरिदार

बद्रीप्रसाद सापकोटा (९८४१४१०९१९)
बद्रीप्रसाद सापकोटा (९८४१४१०९१९)

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)
रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)

हलुका सवारी चालक

ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)
ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)

कार्यालय सहयोगी

पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)
पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)

कार्यालय सहयोगी

तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)
तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)

कार्यालय सहयोगी

भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)
भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)

कार्यालय सहयोगी

महेश खड्का (९८६५५३१२८६)
महेश खड्का (९८६५५३१२८६)

कार्यालय सहयोगी

शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)
शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)

कार्यालय सहयोगी


सबै समाचार
सबै सूचना
भोजराज श्रेष्ठ             (९८५८४०७७७७)
भोजराज श्रेष्ठ (९८५८४०७७७७)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)
शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

तारा वडू (९८४३१५२१२८)
तारा वडू (९८४३१५२१२८)

लेखापाल

ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)
ललितकुमार के. सी. (९८४८५१०७७३)

कम्प्यूटर अपरेटर

जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)
जानकी ढाँट (९८६४६०६०८०)

खरिदार

सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)
सोनिया भण्डारी (९८६८४२८५२९)

खरिदार

बद्रीप्रसाद सापकोटा (९८४१४१०९१९)
बद्रीप्रसाद सापकोटा (९८४१४१०९१९)

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)
रमेशबहादुर सिंह (९८६८४३७१७३)

हलुका सवारी चालक

ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)
ट‌ंकप्रसाद ढुंगाना (९८४८४३५३४२)

कार्यालय सहयोगी

पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)
पदमराज भण्डारी (९८४८४७५१०३)

कार्यालय सहयोगी

तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)
तेजकुमार के. सी. (९८४८६२१५७७)

कार्यालय सहयोगी

भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)
भक्तराज भण्डारी (९८४८५५००४०)

कार्यालय सहयोगी

महेश खड्का (९८६५५३१२८६)
महेश खड्का (९८६५५३१२८६)

कार्यालय सहयोगी

शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)
शेरबहादुर बोहरा (९८४८६७७७७६)

कार्यालय सहयोगी