Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम

  • नक्साः अछाम जिल्ला

  • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

  • अछाम जिल्ला स्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन

  • नेपालको (जिल्ला) नक्सा

  • नेपालको (प्रदेश) नक्सा


कृष्णप्रसाद आचार्य (९८५८४०७७७७)
कृष्णप्रसाद आचार्य (९८५८४०७७७७)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)
शितलबहादुर रावल (९८४११६२५८२)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)